body > ---
komentáře > ---
pošta > ---
Další
Předchozí

Fotografie: Stvoření světa - den šestý

Autor: Standa Krčka

Kategorie: dokument

Vloženo: 06:21:08 04.04.2018

Technická data:
Před mnoha lety jsem se pokusil stvořit šest fotek, které by mohly "zobrazit nezobrazitelné"... tento cyklus jsem tenkrát publikoval na ps.eu - někteří pamětníci si možná vzpomenou... od té doby jsem ho už nikde nevystavoval, takže využívám příležitosti letošních Velikonoc... snad vás můj pokus "zobrazit nezobrazitelné" zaujme i dnes.
Poznámky a vzkazy:
„Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak. I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že bylo dobré. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.“ (Kniha Genesis)

*****

Takže, den šestý... Popravdě, oddechl jsem si... Fakt je, že glosovat stvoření světa není zas až tak jednoduché, jak jsem si před týdnem myslel ... a nechat lidem možnost fušovat Bohu do řemesla je fakt úplná šílenost... což mohu doložit tímto posledním snímkem... jen doufám, že JÁ jsem tímto fotografickým pokusem tak nečinil...

Lidé jistě v mnohém horlivě plní Boží přikázání, v mnohém však jdou s neuvěřitelnou úporností, hodnou ušlechtilejších činů, proti němu... Sousoší na mém snímku stojí před jednou základní školou v Havířově... já pracovně snímek nazývám „Dolů ke hvězdám...“ - děti z té školy jsou upřímnější a tu sochu pojmenovaly daleko výstižněji: „Ožralí kosmonauti...“ Ale nic ve zlém, Bůh jistě stvořil člověka omylného s plným vědomím takového rizika ... a sám je určitě navýsost shovívavý...

P.S. Buďte, prosím, i vy navýsost shovívaví k tomuto mému pokusu zobrazit nezobrazitelné ;-)
Popis:
Kdyby se někdo chtěl podívat na celý cyklus najednou, tak je zde: http://krcka.cz/stvorenisveta/
Klíčová slova:
exif
Zobrazeno: 288x Tuto fotografii nelze hodnotit body
9

PROFIL AUTORA
Bořek Wojnar - 08:22:41 05.04.2018 | POSLAT ZPRÁVU VLOŽIT AUTORA DO BOOKMARKU | [Odpovědět]

Big šéfovi se Den šestý opravdu nepovedl, ale Standovi ano. Vybral správnou plastiku a dal ji do správné spouvislosti.
8

PROFIL AUTORA
Martin Žákovský - 19:22:20 04.04.2018 | POSLAT ZPRÁVU VLOŽIT AUTORA DO BOOKMARKU | [Odpovědět]

Někdo řekl, že si Bůh stvoření lidí zapomněl patentovat a tak to může dělat kdejaký... a tak to podle toho vypadá:-)...fotka je zvláštní, k přemýšlení
7

PROFIL AUTORA
Rudolf Madarás - 11:54:47 04.04.2018 | POSLAT ZPRÁVU VLOŽIT AUTORA DO BOOKMARKU | [Odpovědět]

ok
6

PROFIL AUTORA
Bohouš Synek - 11:25:09 04.04.2018 | POSLAT ZPRÁVU VLOŽIT AUTORA DO BOOKMARKU | [Odpovědět]

+++++ hezký
5

PROFIL AUTORA
Jana Zavoralová - 11:20:12 04.04.2018 | POSLAT ZPRÁVU VLOŽIT AUTORA DO BOOKMARKU | [Odpovědět]

krásné vyústění
4

PROFIL AUTORA
Petr Pelc - 09:35:55 04.04.2018 | POSLAT ZPRÁVU VLOŽIT AUTORA DO BOOKMARKU | [Odpovědět]

OK
3

PROFIL AUTORA
Lukas Marko - 09:12:38 04.04.2018 | POSLAT ZPRÁVU VLOŽIT AUTORA DO BOOKMARKU | [Odpovědět]

Dobré
2

PROFIL AUTORA
Eva Ť. Kom... - 07:08:56 04.04.2018 | POSLAT ZPRÁVU VLOŽIT AUTORA DO BOOKMARKU | [Odpovědět]

Krásná celá série ... jak zajímavé fotky, tak i bezva písání ... tleskám ... ;-))) Jsem zvědavá jaké další téma bude příště ... ;-))))
1

PROFIL AUTORA
Zdenek Musil - 06:45:04 04.04.2018 | POSLAT ZPRÁVU VLOŽIT AUTORA DO BOOKMARKU | [Odpovědět]

bohužel 6 den se Šéfovi úplně nepovedl. Měl ve své nekonečné prozíravosti tušit, že TO co poslal na svět, aby si jej podmanilo, to jeho veledílo nakonec zničí
Další
Předchozí

online uživatelé (15) | Facebook | zeropixel@zeropixel.cz

Copyright (c) 2016-2019 zeropixel.cz - Všechna práva vyhrazena.

Fotogalerie photoPOST.cz